Lars bättrar på den vita banmarkeringen
2014-07-02

Kameraplacering för race.
Kortsida eller långsida?